Pilíř pro proměnu regionu

Více o projektu

PILÍŘE PROJEKTU

Transformační centrum se skládá ze 4 pilířů zabývající se konkrétními oblastmi, které přispějí k pozitivní a rozvojové transformaci Ústeckého kraje.

#Chytrý kraj

Kraj jako lídr v oblasti otevřených dat veřejné správy a jejich vizualizace a využívání

Datové centrum provozuje technickou infrastrukturu pro poskytování IT služeb subjektům veřejné správy v Ústeckém kraji. Podílí se na zlepšování kybernetické bezpečnosti, IT vzdělanosti a rozvíjí vzájemnou spolupráci v oblasti smart technologií. Prostřednictvím datové platformy PORTABO funguje jako technologický inovátor proměňující vědecké poznatky v praktická řešení, která pomáhají rozvoji kraje.


Tomáš Kejzlar

Tomáš Kejzlar

Vedoucí pilíře #chytrý kraj
Ředitel DCÚK

Datové centrum Ústeckého kraje, p. o.,
Velká Hradební 3118/48,
400 01, Ústí nad Labem

#INOVATIVNÍ KRAJ

Podpora dynamických firem, které přispějí k růstu HDP v kraji, vytvoření znalostně náročných míst pro lidi s vyšší kvalifikací.

Inovační centrum pomáhá místním firmám – při jejich zakládání i růstu, propojuje partnery ze světa podnikání, výzkumu a vzdělávání, a posiluje atraktivitu regionu pro investory. Nabízí vzdělávací a networkingové akce, mentorského vedení, workshopy, přednášky a soutěže. Firmám nabízí příležitost se stát součástí digitálního inovačního hubu, získat přístup k nejmodernějším technologiím, a to i díky spolupráci ICUK s dalšími partnery v kraji, jako jsou např. UJEP, Místní akční skupiny v ÚK, Hospodářské komory apod., společně tak vytvářet komplexní nabídku pro velké firmy nejen v kraji, ale i v zahraničí.


Jan Wedlich

JAN WEDLICH

Vedoucí pilíře #inovativní kraj
Manažer rozvoje podnikání ICUK

Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.,
Velká Hradební, 2800/54,
400 01, Ústí nad Labem

#Udržitelný kraj

Energetický management pro veřejnou sféru

Energetické centrum má za úkol podporovat úspory a zvyšování účinnosti užití energie se zaměřením na rozvoj obnovitelných zdrojů a nových technologií. Zabývá se i komunitní energetikou, tedy systémem výroby a sdílení energie z obnovitelných zdrojů vlastněným skupinou občanů, obcí nebo dalších komunit. Menším obcím a městům, které si nemohou dovolit vlastní odborníky, pomáhá centrum s energetickými koncepcemi – v každém „okresním“ městě by měl být nově veřejný energetik poskytující poradenství v oblasti energetiky.


Vladimír Skalník

VLADIMÍR SKALNÍK

Vedoucí pilíře #udržitelný kraj
Ředitel ECUK

Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o.,
Velká Hradební 3118/48,
400 01, Ústí nad Labem

#KRAJ PRO ŽIVOT

Efektivní plánování krajiny a sídel, revitalizace a resocializace post-těžebního území za participace klíčových aktérů včetně široké veřejnosti

Krajináři a plánovači Regionální rozvojové agentury řeší v rámci projektu zejména koncepci celkové revitalizace a resocializace území Severočeské hnědouhelné pánve, mapovány jsou střety, bariery a příležitosti regionálního rozvoje. Čtvrtý pilíř se zaměřuje na obnovu, zpřístupnění a využití hnědouhelných lomů a výsypek a na vztah sídel a jejich obyvatel k post-těžební krajině a jejímu kulturnímu a přírodnímu dědictví. Výsledkem práce čtvrtého pilíře bude sdílená vize a komplexní koncepce rozvoje širšího území. V rámci projektu bude zpracována řada pilotních studií menšího rozsahu. Průběžně jsou poskytovány expertní konzultace v oblasti obnovy území, architektonických soutěží, participačních a mediačních nástrojů a dalších.


MARKÉTA HENDRYCHOVÁ

MARKÉTA HENDRYCHOVÁ

Vedoucí pilíře #kraj pro život

Regionální rozvojová agentura ÚK - pobočka v Ústí nad Labem,
Velká Hradební 2800 (budova ICUK),
400 01, Ústí nad Labem

Objekt Transformačního centra Ústeckého kraje

Nachází se v areálu bývalé střední školy na Staré ulici v Ústí nad Labem. Záměrem je zachovat a v nejvyšší možné míře využít pavilonový objekt bývalé školy a vhodnou dostavbou ho přizpůsobit požadavkům na sídlo TCÚK.

Vybudování TCÚK je strategickým projektem Ústeckého kraje v rámci Plánu spravedlivé územní transformace. Jedná se o nový pól rozvoje města s výbornou dopravní dostupností a blízkostí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Z urbanistického hlediska se hledá takové řešení, které by využilo moderních a udržitelných urbanistických hodnot a poskytlo tak vzorový příklad pozitivní transformace a revitalizace městského brownfieldu.

Nové sídlo TCÚK by mělo sloužit jako ukázkový objekt a nový standard pro veřejnou a komerční výstavbu. Rekonstrukce a dostavba budovy by měla probíhat podle principů udržitelné výstavby s výsledkem inteligentní a (aktivně) nízkoenergetické budovy s využitím a začleněním nejmodernějších technologií a komplexní modrozelené infrastruktury.

Prohlédnout galerii

Kontakty

Iva Dvořáková

Iva Dvořáková

Radní oblasti strategie přípravy a realizace projektů – Fond spravedlivé transformace, fondy MŽP, MMR

Simona Kosíková

Simona Kosíková

Manažerka projektu TCUK

Iva Tomešová

Iva Tomešová

Vedoucí Odboru podpory podnikání, inovací a transformace

Lubomír Paroha

Lubomír Paroha

Expert pro garanci obsahu